A térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások

 

 

Az Alapítvány vállalja, hogy a jogviszony keretében teljeskörű ellátást biztosít, az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a napi térítési díj ellenében:
- napi ötszöri étkezést (meleg ebéddel), diétás ellátást orvosi javaslattal
- szükség szerinti ruházatot, textíliát,
- az Ellátott ruháinak, textíliáinak mosását, tisztítását, vasalását, a szoba és a közös használatú helyiségek takarítását,
- lakhatást, fűtést, világítást,
- közösségi terek használatát,
- vezetékes telefonhasználatot,
- értékmegőrzést,
- az épület, közösségi terek és szobák rendszeres karbantartását, a kert és udvar gondozását,
- hetente kétszer ingyenes utaztatást az Alapítvány közlekedési eszközével Kecskemétre.

A terápiás ellátás keretén belül:
> személyre szabott bánásmódot,
> a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni vagy csoportos megbeszélést,
> a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
> szükség szerinti pszichoterápiás foglalkoztatást,
> az Ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit,
> gondozási tervek megvalósítását,
> hitélet gyakorlásának feltételeit, lelki gondozást,
> támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését,
> mozgásterápiás és rehabilitációs ellátást szakképzett gyógytornászokkal.

Az egészségügyi ellátás keretén belül:
× 24 órás nővéri felügyeletet,
× szükség és állapot szerinti ápolást, gondozást,
× rendszeres orvosi felügyeletet,
× az egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítást,
× szakorvosi ellátáshoz és kórházi kezeléshez való hozzájutást,
× betegszállítást vagy a betegszállítás megszervezését,
× az intézményi alaplistán szereplő gyógyszerek költségét és a gyógyszerek beszerzését,
× az inkontinencia termékek beszerzését,
× gyógyászati segédeszközök biztosítását.

Az intézményi és személyi térítési díj megállapítása a mindenkor hatályos törvényi rendelkezések
alapján történik.
2022.01.01. óta a következő módosításig érvényben lévő intézményi térítési díj – 8.490,- Ft/nap.