Árak

A térítési díj összege

2023.12.31.- től a következő módosításig érvényben lévő intézményi térítési díj – 12.650,- Ft/nap.

Az intézményi és személyi térítési díj megállapítása a mindenkor hatályos törvényi rendelkezések alapján történik.

A térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások:

(Az Alapítvány vállalja, hogy a jogviszony keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a napi térítési díj ellenében.)

Teljeskörű ellátás keretében

– napi ötszöri étkezést (meleg ebéddel), diétás ellátást orvosi javaslattal
– szükség szerinti ruházatot, textíliát,
– az Ellátott ruháinak, textíliáinak mosását, tisztítását, vasalását, a szoba és a közös használatú helyiségek takarítását,
– lakhatást, fűtést, világítást,
– közösségi terek használatát,
– vezetékes telefonhasználatot,
– értékmegőrzést,
– az épület, közösségi terek és szobák rendszeres karbantartását, a kert és udvar gondozását,
– hetente kétszer ingyenes utaztatást az Alapítvány közlekedési eszközével Kecskemétre.

A terápiás ellátás keretén belül

– személyre szabott bánásmódot,
– a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni vagy csoportos megbeszélést,
– a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
– szükség szerinti pszichoterápiás foglalkoztatást,
– az Ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit,
– gondozási tervek megvalósítását,
– hitélet gyakorlásának feltételeit, lelki gondozást,
– támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését,
– mozgásterápiás és rehabilitációs ellátást szakképzett gyógytornászokkal.

Az egészségügyi ellátás keretén belül

– 24 órás nővéri felügyeletet,
– szükség és állapot szerinti ápolást, gondozást,
– rendszeres orvosi felügyeletet,
– az egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítást,
– szakorvosi ellátáshoz és kórházi kezeléshez való hozzájutást,
– betegszállítást vagy a betegszállítás megszervezését,
– az intézményi alaplistán szereplő gyógyszerek költségét és a gyógyszerek beszerzését,
– az inkontinencia termékek beszerzését,
– gyógyászati segédeszközök biztosítását.