Orvosi ellátás

“Teljes körű ellátás!”

Az intézményben a teljes körű ellátás részeként intézményi orvos dolgozik, aki a rendelési idejében, hetente két alkalommal fogadja a rendelőben az oda érkező lakókat, illetve a mozgásukban korlátozott lakók esetében a vizsgálat a betegágy mellett történik.

Intézményünk pszichiáter szakorvossal is kapcsolatban áll, aki az arra rászoruló betegek esetében végzi a vizsgálatokat és nyomon követi állapotukat, gyógyszerrel történő ellátásukról gondoskodik.

Az intézményi orvos az ellátottak szükség szerinti alapápolását, egészségügyi tanácsadást, szűrést, a szakorvos által elrendelt vizsgálatokat, terápiát felügyeli, követi. Az intézményi orvos a vezető ápolóval közösen, szükség esetén gondoskodik a szakorvosi illetve a kórházi kezeléshez való hozzájutásról. Amennyiben az intézmény orvosa, vagy az ügyelet orvosa azt állapítja meg, hogy a lakó állapota, betegsége vagy tünetei alapján kórházi ellátást igényel, úgy azonnal mentőt/betegszállítót hív és a lakót a megfelelő szakintézménybe utalja. Az intézménybe kerülést követően Otthonunk teljeskörűen gondoskodik a gyógyszerek beszerzéséről, a szakorvosi javaslatok és vizsgálatok elrendeléséről és követéséről, valamint a rutinszerű vizsgálatok (pl. laborvizsgálat) megszervezéséről. Az egészségügyi intézményekbe, vizsgálatokra történő betegszállítást az intézmény szervezi.

A szabad háziorvos-választás lehetőségével minden ellátást igénybe vevő élhet. Amennyiben az ellátott nem az intézmény orvosát választja háziorvosának, erről az intézmény orvosát és a vezető ápolót tájékoztatnia kell, ebben az esetben gyógyszereinek felírására nem jogosult az intézményi orvos. Ez esetben az ellátott gyógyszereinek felíratásáról az ellátottnak vagy a hozzátartozónak kell gondoskodnia.